Garažna vrata i održavanje
Ukoliko se pravilno održavaju, garažna vrata mogu trajati vrlo dugo. Među prvim garažnim vratima koja smo namontirali bila su ona na našoj garaži, koja još i danas jako dobro izgledaju i funkcioniraju a namontirana su 1996. godine! Dakle, pravilno namontirana i godinama održavana garažna vrata mogu potrajati vrlo vrlo dugo.

U ovom tekstu ćemo proći nekoliko tipičnih situacija kod kojih se NE TREBATE ZABRINJAVATI i što napraviti da bi produžili rok trajanja vaših garažnih vrata:

Ne trebate brinuti ukoliko se čuje škripanje i blago zveckanje. Najvjerojatnije se ovdje radi o mehaničkom struganju opruga. Lijek za ovo je podmazati pokretne dijelove mazivnim sredstvom (tzv. tovatna mast). Prskanje garažnih vrata sa raznim kontakt sprejevima tipa WD-40 može privremeno riješiti problem, ali oni ne traju dugo, tako da je za ove potrebe ipak dobro koristiti neko gušće i trajnije mazivno sredstvo.

Potrebno je zaštititi garažna vrata od vode kao što je kišnica i otopljeni snijeg sa krovova. Pomoću oluka usmjerite vodu dalje od vrata a dobro je osigurati drenažu ispred vrata ili barem napraviti blagi nagib od vrata.

Sasvim je normalno da se dijelovi vratiju s vremenom polagano troše i tako mogu izazvati razne sigurnosne probleme. Naša preporuka je da nas jednom godišnje pozovete na preventivni servis u kojem ćemo provjeriti vijke, opruge, vodilice, hod vratiju. Ono što moramo napomenuti je da garancija na vrata vrijedi samo ukoliko je obavljen preventivni servis jednom godišnje. Samo pravilno namontirana vrata su sigurna vrata.

Kako su garažna vrata zadar neprestano u pokretu potrebno je povremeno(recimo jednom godišnje) provjeriti jesu sli svi vijci pritegnuti.
Potrebno je također provjeriti čelične sajle koje podižu vrata. Sajle van balansa mogu uzrokovati nepravilno podizanje vrata što u ekstremnim slučajevima može završiti nemogučnošću podizanja garažnih vrata.
Potrebno je podmazivati lanac mazivnim sredstvom da se smanji mogućnost pucanja tog lanca i sama buka lanca.

Ono što svakako trebamo napomenuti je da ne pokušavate sami raditi ništa sa napetim oprugama na garažnim vratima jer opruga je namotana na vrlo jaku silu i može doći do ozbiljnih povreda, prepustite to profesionalcima.

Naša tvrtka daje garanciju na garažna vrata 5 godina, ukoliko je obavljen preventivni servis jednom godišnje od strane naše tvrtke.

Nakon nestručne montaže (što nikako ne preporučamo) te nakon određenog vremena upotrebe sekcijska garažna vrata zadar mogu se objesiti, iskriviti ili se nejednako dizati ili spuštati. Podešavanje nagiba segmenata je vrlo bitna stavka koja osigurava nesmetan rad za vaša garažna vrata zadar.

×